ชื่อพ้อง

การลักพาตัว

ในระหว่างการลักพาตัวแขนขาจะถูกลบออกจากร่างกาย

ภาพแสดงการลักพาตัวของแขนเหยียดในข้อต่อไหล่

ส่วนนอกของกล้ามเนื้อไหล่เกร็ง

ผีเสื้อย้อนกลับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลักพาตัวในข้อไหล่ แต่แขนสงวน (เช่นเดียวกับแมลงวัน)

ตัวอย่าง แขนที่เหยียดหรือทำมุมอยู่ใกล้กับร่างกาย ในระยะหดแขนจะถูกลบออกจากร่างกาย

  • ยกด้านข้าง
  • Abduktiorenmaschine

แท็ก: 
  • ศัลยกรรมกระดูกออนไลน์ 
  • ศัพท์กายวิภาคศาสตร์ 
  • อายุรศาสตร์ 
  • ข่าว 
  • zika - ไวรัสอันตรายสำหรับเยอรมนี? 
  • Top